Sectoren

Op kantoor

Het is van groot belang dat de werkplekken op kantoor met regelmaat goed schoon worden gemaakt. Onderzoek wijst uit dat een frisse, schone werkplek zorgt voor betere prestaties van de medewerkers. Ook het ziekteverzuim onder de medewerkers is lager dan wanneer in een stoffige onhygiënische omgeving wordt gewerkt.

Op school

Scholen zijn dynamische instituten. Nergens anders wordt zo intensief van de ruimtes gebruik gemaakt als op school. Het is dan ook niet vreemd dat er op scholen het meeste schoon valt te maken. Samen met u kunnen we een doelmatig ‘schoonmaakplan’ opstellen. Leerkrachten en leerlingen kunnen dan te alle tijden profiteren van een positieve, stimulerende werk- en leeromgeving.

In de zorg

Degenen in de zorginstellingen die het meest gebaat zijn bij een schone omgeving, zijn de kwetsbaarsten van onze maatschappij. Zij hebben allen om verschillende redenen extra zorg nodig, maar bij een schone leefomgeving zijn zij allen gebaat. Ook het personeel in de zorg voelt zich prettiger en energieker in een schone omgeving.

Overheid

Overheidsgebouwen stralen autoriteit, zekerheid en veiligheid uit. Om aan dit profiel te kunnen blijven voldoen is het van groot belang dat de facilitair-managers de boel goed op orde hebben. Zowel de ambtenaren als de bezoekers zijn hierbij gebaat. Onderdeel van de dagelijkse routine is het schoonmaken en opruimen van werkplekken, loketten, wachtruimtes, openbare toiletten etc. Door onze ervaring en werkwijze, kunnen wij de facilitair-managers van openbare ruimten aanzienlijk ontlasten. Velen zijn het er inmiddels over eens dat wij een prettige toevoeging aan het team zijn.

In het hotel

Het succes van een hotel staat of valt met hygiëne. Komt er een gast per ongeluk in een kamer die niet, of niet goed is schoongemaakt, dan is de kans zeer groot dat deze nooit meer komt. Daarom is het van belang dat de kamers na vertrek van de gasten onmiddellijk onder handen genomen worden. Klaar voor de volgende bezoekers. In drukke periodes kunnen wij desgewenst schoonmaakpersoneel bij u detacheren. Zo bent u onaangename situaties altijd net even voor. Doorgaans wordt door ons, samen met de hotelier, of facilitair-manager een schoonmaakplan gemaakt voor alle ruimtes, met uitzondering van de hotelkamers. De hotelkamers hebben een eigen schoonmaakplan.

In de winkel

Het is onze ervaring dat standaard schoonmaakplannen alleen, niet volstaan in de retail. In de winkel is elke dag namelijk weer anders. Veel van onze retail-klanten vinden het dan ook prettig om te werken met een schoonmaakplan waarin ruimte is gelaten voor aanpassingen. Onze schoonmaker beoordeeld voordat er met het schoonmaken volgens het plan wordt begonnen, of er wellicht andere prioriteiten zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u of één van uw medewerkers hierover bericht achterlaat. Zo zorgt u voor uw klanten en wij voor de winkel!

Particulieren

Ook particulieren kunnen behoefte hebben aan een professionele organisatie om hun leefomgeving schoon en fris te houden. Denk maar eens aan een bedlegerige patiënt met ademhalingsklachten. Degene die is belast met de dagelijkse verzorging van deze patiënt heeft dan vaak niet de tijd of energie om er zelf voor te zorgen. In sommige gevallen kan hiervoor het PGB (persoonsgebonden budget) van de patiënt worden aangesproken. Het mooie van een regeling met ons is, dat er altijd iemand komt op de afgesproken tijd. Ziekte of verhindering van degene die normaal gesproken langskomt is dus geen probleem. Dan sturen we gewoon een collega! Maar ook als er niemand ziek op bed ligt, kunnen wij ons prima voorstellen dat er wordt gekozen voor een professionele organisatie voor de schoonmaakwerkzaamheden.